Spännande föreläsning om växtförädling

Annelie Ahlman (t v) tackar Inger Åhman för en spännande föreläsning.

Annelie Ahlman (t v) tackar Inger Åhman för en spännande föreläsning.

När Inger Åhman, professor i växtförädling, föreläste för IBMA på Alnarp presenterades spännande resultat från hennes forskningsgrupps arbete.
För Salix, som används till bioenergi, har skadorna genom resistensförädling minskat och avkastningen ökat med 60%.
Arbete med korn har också inneburit bättre resistens, men något lägre avkastning jämfört med icke genmodifierad gröda.
Inger Åhmans forskningsgrupp har även arbetat med förädling av raps genom transformation, d v s överföring av genetisk material, dock inte med samma framgång. I det här fallet fördes genomet för  ett protein som är skadligt för rapsbaggens larver in i rapsens DNA. Det tog lång tid för larven att dö (4 dygn), dessutom kom man inte åt de fullvuxna baggarnas skadeverkan på blommorna.
Viktigt var också att bina inte påverkades negativt. Läs mer