Spännande föreläsning om växtförädling

Annelie Ahlman (t v) tackar Inger Åhman för en spännande föreläsning.

Annelie Ahlman (t v) tackar Inger Åhman för en spännande föreläsning.

När Inger Åhman, professor i växtförädling, föreläste för IBMA på Alnarp presenterades spännande resultat från hennes forskningsgrupps arbete.
För Salix, som används till bioenergi, har skadorna genom resistensförädling minskat och avkastningen ökat med 60%.
Arbete med korn har också inneburit bättre resistens, men något lägre avkastning jämfört med icke genmodifierad gröda.
Inger Åhmans forskningsgrupp har även arbetat med förädling av raps genom transformation, d v s överföring av genetisk material, dock inte med samma framgång. I det här fallet fördes genomet för  ett protein som är skadligt för rapsbaggens larver in i rapsens DNA. Det tog lång tid för larven att dö (4 dygn), dessutom kom man inte åt de fullvuxna baggarnas skadeverkan på blommorna.
Viktigt var också att bina inte påverkades negativt.Mutagenes är en annan typ av forskning, där man slår ut värdväxtgener som är viktiga för skadegörarna. Denna förändring har gjorts på majs och bomull, med fantastiska resultat. 2011 odlades det globalt majs på 66 miljoner hektar (25 gånger Sveriges odlade yta). Förändringen har inneburit att förbrukningen av insektsbekämpningsmedel över åren har minskat med 473 miljoner ton aktiv substans!
För Inger Åhman innebär presentationen ett genrep på hennes föreläsning inför den förestående professorsinstallationen.

Ett stort tack till Inger Åhman för en intressant föreläsning, som avslutades med diskussion kring genförändring. Plus och minus. En frågeställning är exempelvis hur fåglarnas tillgång på föda påverkas?
magnoliaDet blev en avslutning där vi kunde glädja oss åt att morgonens ruskväder förbyttes till en härlig försommarkväll och under promenade i Alnarpsparken kunde vi njuta av Magnoliaträdens blomning.

Åsa Amilon/Bodil Roth

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *