“Nanolösningar” för retinala sjukdomar

maria_thereza_perez

Den 14 april föreläser Maria Thereza Perez för oss om nanolösningar till retinala sjukdomar.

Retinitis Pigmentosa, Åldersrelaterade Makuladegeneration (ålders-förändringar i gula fläcken) och Glaukom (grönstarr) är progressiva retinala sjukdomar, vilket kombinerat med en brist på effektiva behandlingar leder till att synen försämras successivt. Patienten upplever initialt en lindrig synnedsättning vilket med tiden utvecklas till en partiell synförlust och, i värsta fall, till blindhet – ett fruktat handikapp.
För avancerade stadier av dessa sjukdomar, finns redan idag elektroniska implantat som placeras intill näthinnan och som ger blinda patienter en viss synfunktion. Däremot är synskärpan låg och uppfattningen idag är att det krävs istället nanostora elektroder för att kunna skapa bilder med bl.a. högre upplösning.
Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla ett material som består av vertikala nanotrådar som kan användas i tillverkningen av mer effektiva inplanterbara retinala chip.”

Vi träffas på BMC i Lund kl 18.00 och fikar efteråt till självkostnadspris. Senast 11 april vill vi ha din anmälan. Varmt välkommen!

Du anmäler dig här!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *