Världsledande forskare föreläser

Mathias Osvaht, världsledande forskare från Lund, föreläser

Mathias Osvath, världsledande forskare från Lund föreläser

Mathias Osvath presenterar delar ur sin forskning om kognitiv zoologi – koppling mellan kognitiv evolution hos såväl djuren som människan.

”Jag är kognitiv zoolog. Det innebär att jag i min forskning jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Forskningen leder förhoppningsvis till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen.

Jag arbetar främst med människoapor och kråkfåglar. Mitt intresse ligger i att förstå de olika arterna i sig själva, men också i att förstå människans kognitiva evolution. Ett annat huvudsakligt intresse är att försöka förstå hur komplex kognition kan uppstå i naturen, och hur det dessutom kan uppstå flera gånger.”

Se här ett inslag från SVT om Mathias.

Datum: Torsdag 20 novemberr 2014 kl. 18
Ämne: Den kognitiva evolutionen. Föreläsning med Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi, verksam vid avdelningen för kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Plats: GK-salen BMC, Sölvegatan 19, Lund

Efter föreläsningen fika till självkostnadspris, övriga 60:- inkl fika (betalas på plats).

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *